Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky objednávek výrobků
Schodyplus s.r.o. (prodej – distribuce)
Študlov 36
756 12 HORNÍ LIDEČ
IČO: 06696716
DIČ: CZ06696716

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetu jsou v souladu s novým Občanským zákoníkem (pro individuální zákazníky). Pro firmy a podnikatele se dodání zboží řídí paragrafem 273 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb a ve znění pozdějších předpisů. Všeobecné podmínky jsou součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi firmou Fuks Stanislav jako dodavatelem a zákazníkem, který prohlašuje, že s nimi souhlasí. Jejich předmětem je dodávka zboží a služeb z nabídky zveřejněné na webových stránkách firmy.

Objednací a platební podmínky

Zákazník si vybere zboží, upřesní případné detaily nebo zadá své individuální požadavky pro požadovaný produkt. Před zahájením expedice zboží nebo před začátkem výrobního procesu u typových a zakázkových výrobků složí dohodnutou zálohu. U standardních sestav stavebnicových schodů v hodnotě do 30000 Kč je možné celou částku zaplatit až při převzetí čí dodání zboží v hotovosti dobírkou. Termín dodání dodavatel upřesní před začátkem expedice nebo v průběhu výroby.

Dopravu zajišťuje v dohodnuté ceně dodavatel vlastními prostředky, přepravní službou nebo je možný u některých produktů osobní odběr. Po převzetí výrobku je odběratel na základě potvrzení povinen zboží zaplatit. V případě, že byla složena záloha, odběratel zaplatí v hotovosti rozdíl, doplatek. V tu chvíli na něj přechází vlastnické právo k výrobku.

Bankovní spojení pro platbu převodem CZK: 2601351948/2010

Bankovní spojení pro platbu převodem EUR: 2801351950/2010

E-mail: info@moduloveschody.cz; Tel .: +420 605 703 535

Zrušení objednávky

Zákazník může zrušit objednávku v době ještě před začátkem expedice nebo u zakázkových produktů před zahájením výroby. V takovém případě je mu vrácena záloha v plné výši.

Zákazník má ze zákona právo vrátit zboží objednané přes internet do 14 dnů. Zákazník musí zboží vrátit nepoškozené, bez známek použití a v balení tak jak mu bylo zasláno. Náklady na dopravu zpět k dodavateli hradí zákazník. Dodavatel zhodnotí stav zboží a na základě tohoto rozhodnutí vrátí zákazníkovi peníze nebo zboží (pokud bylo vrácení zamítnuto z důvodu poškození, zjevného použití nebo nekompletnosti zboží).

Dodavatel může zrušit objednávku z důvodu nedostatku skladové nebo výrobní kapacity. S odběratelem se pak mohou dohodnout na náhradním termínu dodání.

Záruční podmínky a reklamace

Pokud jde o zásilky přepravované externím dopravcem nebo spediční firmou, je povinen odběratel ihned po převzetí zásilky zkontrolovat neporušenost a kompletnost dodaných dílů.

Pokud některé díly vykazují známky poškození, je nutné při odesílání reklamace přiložit i fotografie poškozených dílů. Není-li balení kompletní je nutné přiložit i ofocený nebo naskenovaný garanční (kompletační) list, kde je uvedeno jméno zodpovědného pracovníka. Chybějící díly a počet je nutno označit nebo vypsat podle označení v kompletačním listu. Vše pak odeslat emailem k vyřízení reklamace.

Záruční doba začíná běžet převzetím výrobku. Ze zákona je minimální záruční doba 24 měsíců. U některých výrobků poskytuje dodavatel i záruku delší, než je určena ze zákona. Jako záruční list slouží daňový doklad nebo předávací protokol. V případě reklamace je nutné závadu nahlásit dodavateli. Ten se s odběratelem dohodne na způsobu řešení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z databáze prodejce.

Více o zpracování osobních údajů