Beskydy

50 980 98 030  s DPH

Točité schody vyšší třídy – vhodné pro každodenní používání jako hlavní schodiště.

Robustní ocelová konstrukce se stupni z masivního dřeva – buk. Úhel nášlapu pro pohodlnou chůzi. Schodiště dodáváme v různých průměrech po 11 nebo 12 stupních + podesta. Výška stupně 18-23,5 cm. Toto schodiště je vhodné pro montáž svépomocí, lze si doobjednat i montáž.

Dodání zdarma do 2-4 týdnů. Výrobce: Adaco/CZ.

Vyčistit
Zobrazit košík

Parametry schodiště

  • schodiště pro výšku podlaží 216-399 cm
  • výška stupně 18-23,5 cm
Typ schodiště: modulové, točité (vřetenové) včetně podesty
Průměr schodiště: Ø 130 cm, Ø 140 cm, Ø 150 cm, Ø 160 cm, Ø 170 cm, Ø 180 cm
Velikost stropního otvoru: min. 140×140 cm, 150×150 cm, 160×160 cm, 170×170 cm, 180×180 cm, 190×190 cm
Konstrukční výška: sestava 11 stupňů + podesta pro výšku podlaží od 216 cm do 282 cm

sestava 12 stupňů + podesta pro výšku podlaží od 234 cm do 305,5 cm

sestava 13 stupňů + podesta pro výšku podlaží od 252 cm do 329 cm

sestava 14 stupňů + podesta pro výšku podlaží od 270 cm do 352,5 cm

sestava 15 stupňů + podesta pro výšku podlaží od 288 cm do 376 cm

sestava 16 stupňů + podesta pro výšku podlaží od 306 cm do 399 cm

(při osazení podesty pod úroveň horní podlahy lze dosáhnout ještě na větší výšku)

Výška kroku: 18-23,5 cm
Stupně: dřevo masivní BUK 40 mm + parketový olej
Šířka stupně: dle průměru 57 cm – 82 cm
Madlo: kovové Ø 42 mm (v barvě dle výběru z RAL)
Zábradlí: kovové sloupky Ø 42 mm + 4x horizontální nerezové pruty Ø 8 mm
Povrchová úprava kovu: barva RAL9006 (stříbrná), RAL7040 (šedá), RAL9003 (bílá), RAL9005 (černá), RAL8017 (hnědá)
Další informace: možné doobjednat dodatečné horní zábradlí – cena 5 800 Kč/bm nebo kruhové horní zábradlí – cena 8 800 Kč/bm
montáž schodiště – cena dle rozsahu (od 14 000 Kč)
Dodací lhůty: 4-5 týdnů

 


*Do výše uvedeného pole zadejte Vaši výšku podlaží v cm (spodní/horní podlaha ve finální podobě). Možné je zadat pouze hodnotu v nastavitelném rozmezí tohoto modelu (viz. údaj v závorce, nebo v parametrech schodiště).

Vřetenové schodiště BESKYDY

MONTÁŽNÍ POSTUP

1./ Zbavíme obalu všechny komponenty schodiště a roztřídíme je do skupin podle velikosti nebo
označení (pokud je použito).

2./ Dočasně usadíme podestu do správné polohy vůči horní podlaze tak, abychom mohli z jejího
vřetenového otvoru (PR90mm), spustit svislici na spodní podlahu a vyznačit si tak přesnou polohu
kotevní příruby vřetenového sloupu. Tuto část vyměřování nutno provést naprosto přesně, aby byla
zaručena souosost vřetenového sloupu s otvorem podesty.

3./ Máme-li vyznačenou přesnou polohu vřetenového sloupu, navrtáme do podlahy otvory, přičemž
přírubu sloupu můžeme použít jako šablonu. Připravíme si 4ks závitových tyčí M10 potřebné délky,
které zalepíme do předvrtaných otvorů chemickou maltou. Po důkladném zatuhnutí dotáhneme
přírubu sloupu maticemi M10 a zkrátíme přesahující části závitových tyčí.

4./ Na takto ukotvený vřetenový sloup začneme „navlékat“ jednotlivé díly schodiště. Jako první
nasadíme startovací distanční trubku, která jako jediná může mít jinou délku, než trubky následující.
Spolu s touto trubkou nasadíme i spodní kryt příruby. Později již nebude možné tento kryt nasadit !

5./ Následuje opěrný kroužek, 1.schodišťový stupeň a další opěrný kroužek. Opěrné kroužky se
pokládají vždy na horní a spodní plochu schodišťového stupně nebo podesty a svou drážkou zapadají
do distančních trubek.

6./ Schodiště je sestaveno ze dvou typů stupňů. Jedny mají na horní straně u nášlapné hrany otvor
pro sloupek zábradlí, druhé mají ve spodní části u nášlapné hrany závitovou vložku M10. První
schodišťový stupeň musíme identifikovat z přiloženého montážního výkresu, přičemž je důležité si
uvědomit, zda zábradlí začíná od 1. nebo až od 2. stupně. Nesmíme zapomenout, že pod 1. stupeň je
třeba nainstalovat dvě opěrky s přírubou. V případě, že začíná zábradlí až od 2.stupně, je nutné si
1.opěrku pod stupeň přišroubovat předem. Druhou opěrku můžeme zasunout pod stupeň až při
instalaci zábradlí. Při nasazování musíme stupně stále střídat (nikdy nejdou dva stejné stupně za
sebou). Zaoblená nášlapná hrana se musí nacházet na přední horní straně stupně, orientovaná ve
směru stoupání schodiště. Poloha nášlapných hran vůči vřetenovému sloupu pak určuje zda se jedná
o pravotočivé nebo levotočivé schodiště.

7./ Střídavě navlékáme na vřetenový sloup distanční trubky, opěrné kroužky a schodišťové stupně až
se dostaneme ke konci vřetenového sloupu. Vřetenový sloup je většinou, z důvodů snadné
manipulace a transportu, dvoudílný či vícedílný. K napojení dalšího dílu použijeme přiložený spojovací
šroub M24 a přes montážní otvor za použití manipulační tyče, horní díl důkladně k základnímu sloupu
přitáhneme.

8./ Pokračujeme ve střídavém navlékání distančních trubek, schodišťových stupňů a opěrných
kroužků.

9./ Schodiště zakončíme nasazením horní podesty, jejíž přesnou polohu jsme si na začátku montáže
již vyměřili. Zespod podesty přiložíme nosné konzoly a orýsujeme si montážní otvory. Přesné
ukotvení horní podesty je u vřetenového schodiště jeden z nejdůležitějších kroků montáže.
· pokud kotvíme do ocelového překladu, nebo ocelové desky, vrtáme otvory o průměru 8,3
mm do kterých následně vyřežeme závity M 10
· pokud kotvíme do betonu (nejčastější případ) vrtáme otvory o průměru 12 mm do hloubky
minimálně 70 mm (podle kvality betonu a délky kotevních šroubů). Nejčastěji doporučujeme
nařezat závitové tyče M10 na potřebnou délku, které se zalepí do předvrtaných otvorů
chemickou maltou
· pokud kotvíme do méně kvalitního betonu nebo zdiva, můžeme použít speciální vinylové
hmoždinky určené pro metrické šrouby. V tom případě vrtáme otvory o průměru 13 mm do
hloubky minimálně 100 mm. Našim doporučením je však i v tomto případě použit závitové
tyče M10 a chemickou maltu (viz. předcházející krok)
· pokud kotvíme do dřevěných trámů použijeme vruty nejlépe o průměru 10mm, otvory
vyvrtáme o průměru 6 – 8 mm do hloubky dle použitých vrutů

10./ Pomoci dodaného spojovacího materiálu (a dle použitého způsobu kotvení), připevníme nosné
konzoly k čelu schodišťového otvoru a spodní ploše podesty. Dbáme při tom, aby podesta zaujala
ideálně vodorovnou polohu a to jak v příčném tak podélném směru. Pokud je potřeba, podložíme
mezi zeď a nosné konzoly podložky, abychom dosáhli požadované polohy.

11./ Přes poslední opěrný kroužek a upínací těleso stáhneme všechny díly nasazené na vřetenovém
sloupu pomocí upínacího šroubu M24, který je zakončený navařenou matici a vnitřním závitem M10.
Šroub dotáhneme jen zlehka tak, aby bylo možné s jednotlivými stupni na vřetenovém sloupu
pootáčet.

12./ Stupně natáčíme od podesty směrem dolů do správného směru a zároveň zasouváme do otvorů
pro zábradlí jednotlivé sloupky tak, aby byly symetricky rozmístěné vždy ob jeden stupeň.

13./ Sloupky zábradlí vkládáme zápustným koncem do předvrtaných otvorů a spojujeme je přes dva
stupně pomocí předem nařezaných závitových tyček M10 (délka =výška stupně + 40mm), spolu s
mezi-stupňovými rozpěrkami. Vždy ob jeden stupeň se pak nainstalují mezi-stupňové rozpěrky
samostatně, opět za použití závitové tyče M10 (délka=čistá výška stupně). Každá mezi-stupňová
rozpěrka se skládá z distanční trubky a dvou osazených podložek, které trubku uzavírají.
Jsou-li sloupky kotveny samostatně, použije se zápustný šroub M10 – DIN7991 a zahloubená
podložka (tyto sloupky se však většinou nacházejí pouze na podestě). Na výkrese jsou pro snadnější
orientaci někdy uvedeny délky středových části jednotlivých sloupků. U základního provedení
zábradlí bývá pouze schématické znázornění a orientační rozměry. Máme li stupně srovnané natolik,
že sloupky zábradlí jsou v ideální svislé poloze, dotáhneme horní upínací šroub na maximum.

14./ Následujícím krokem dokončíme vřeteno schodiště. Do upínacího šroubu našroubujeme
závitovou tyč M10. Nasadíme krycí pouzdro, které natočíme tak, aby boční propojovací trubka
směřovala do středu první trubky zábradlí na podestě. Naklepneme pouzdro do upínacího tělesa a
důkladně utáhneme matici M10. Propojovací trubku přivařenou na krycím pouzdru zkrátíme dle
potřeby tak, aby zapadla do propojovací spojky, kterou přišroubujeme na první sloupek zábradlí na
podestě. Horní krycí pouzdro nakonec uzavřeme přiloženou plastovou záslepkou.

15./ Další fázi montáže je instalace podélné výplně zábradlí. Na zakruženou kulatinu navlečeme
potřebný počet držáků a následně začneme zasouvat držáky výplně do příslušných proti-kusů, které
jsou součástí sloupků zábradlí. Držáky pojistíme ve správné poloze proti vypadnutí stavěcím
šroubkem. V případě, že je podélná výplň složená z více prutů, spojíme jednotlivé kusy přiloženou
spojkou. Postupujeme od spodního prutu podélné výplně po horní a průběžně kontrolujeme svislost
sloupků zábradlí a plynulý průběh spirály prutů.

16./ Montáž madla je trochu zdlouhavější práce, chceme-li dosáhnout dokonalého výsledku. Madlo je
sestaveno z jednotlivých obloukových segmentů, přičemž dva delší jsou začátek a konec madla, kratší
pak tvoří středové části madla. Ocelové segmenty jsou uchycené v náklopných pouzdrech na
sloupcích zábradlí. Segmenty postupně zasouváme do jednotlivých pouzder a natáčíme tak, aby
kopírovaly stoupání šroubovice schodiště. Ujistíme se, že segment máme ve správné poloze a po
kontrole svislosti sloupků zábradlí, si předvrtáme, do segmentu madla přes pouzdro, spojovací
otvory. Postupně tak spojíme všechny segmenty s pouzdry pomoci přiložených samořezných šroubů
a nebo je snýtujeme trhacími nýty.

17./ Pokud je součástí schodiště i balustráda, (zábradlí kolem schodišťového otvoru) přistoupíme nyní
k její montáži. Podle výkresu si rozměříme polohy sloupků na podlaze tak, aby mezi krajními sloupky
které tvoří samostatně stojící celky nebo mezi posledním sloupkem a obvodovou stěnou nebyly
mezery větší jak 120mm. Zbývající sloupky rozmístíme podle vlastního uvážení tak, aby byla
zachována pokud možno jednotná rozteč a jejich vzájemné polohy byly pohledově vyvážené. Nyní
můžeme podle spodních přírub sloupků naznačit polohy kotevních otvorů (na každé přírubě jsou 3
otvory PR9mm), přičemž důsledně dbáme, aby držáky podélné výplně byly pořád v jedné linii.
Sloupky balustrády zlehka ukotvíme do horní podlahy a to opět pomoci šroubů M8 a hmoždinek,
buď mosazných, nebo vinylových, v případě celodřevěných podlah můžeme použít vruty. Z takto
připravených sloupků sundáme držáky podélné výplně a nasadíme je na jednotlivé pruty. Tyto pak
zpětně pomocí držáků upevníme na sloupky balustrády tak aby pečlivě doléhaly ke sloupkům a pruty
se nepříčily. Všechny stavěcí šroubky na držácích podélné výplně u všech sloupků dotáhneme.

18./ V některých případech je nutné balustrádu zpevnit. Jeden z možných způsobů je ukotvení
krajních sloupků zábradlí ke zdi, pomocí přiložené propojovací spojky s přírubou. Přírubu ukotvíme na
zeď obyčejnými hmoždinkami o průměru 10 mm a vruty PR6mm. Doporučujeme upevnit přírubu výš
k hornímu konci sloupku. Čím výš je balustráda připevněna, tím je vyztužení účinnější. Propojovací
spojku a přírubu upevněnou na zdi spojíme přiloženou trubkou, kterou si zkrátíme na požadovanou
délku tak, aby připevňovaný sloupek balustrády byl ve svislé poloze. Spojku, trubku a přírubu
aretujeme stavěcími šroubky M6.

Dalším způsobem zpevnění zábradlí, zejména u rovných úseků, je zasunutí prutů podélné výplně do
přilehlé stěny. Musíme vyvrtat otvory dle průměru a počtu přiložených prutů a dle zadané rozteče z
výkresu. Otvory vyčistíme a natlačíme trochu silikonu nebo stavebního lepidla. Pruty do otvorů
zasuneme a zajistíme v držácích stavěcími šroubky proti posuvu.

19./ Nakonec k vytvořené balustrádě připevníme pomoci vrutů nebo samořezných šroubků madla.
Dbáme při tom, aby jednotlivé sloupky byly opět ve svislé poloze a aby madlo přesně sedělo ve všech
vaničkách. Pokud je to potřeba, povolíme si sloupky zábradlí, abychom mohli madlo, sloupky a
podélné pruty správně srovnat.

20./ Skutečně poslední operací montáže je dotažení jednotlivých kotevních prvků u sloupků zábradlí a
to jak na balustrádě, kde se kotví nejčastěji šrouby nebo maticemi M8, tak na samotných schodech
kde se nacházejí matice M10, na spodní straně stupňů. Nezapomeňte ani na všechny stavěcí šroubky
u držáků prutů. Šrouby, které jsou odspoda schodiště, zakryjeme přilepením dřevěných zátek.
Tímto je schodiště hotovo. I když postup vypadá možná krkolomně, je v celku logický a nenáročný.
Jedná se pouze o šroubovaná spojení, která se snad kromě ukotvení horní podesty a spodní příruby
vřetenového sloupu, dají povolit a upevnit znova ve správné poloze, pokud se nám to nepovede
napoprvé. Zdůraznit je třeba, že pokud horní podestu upevníme ve správné výšce, v ideálně
vodorovné poloze a v ose vřetenového sloupu, zbývající montáž nám už nebude činit problémy.Proč zvolit naše modulové schody?

jsou až několikanásobně levnější než schodiště na zakázku;

dlouholetá životnost a výborná kvalita zpracování schodiště díky léty ověřené standardizované výrobě;

moderní design a malá prostorová náročnost;

úspora nákladů za montáž schodiště – zvládnete sestavit jednoduše svépomocí (viz. videonávody) / nebo možnost objednání odborné montáže;

každý modul je výškově stavitelný (u většiny modulových schodišť) - jednoduché přizpůsobení pro vaši výšku podlaží;

je snadné je přepravit k zákazníkovi a poté i do místa instalace (většinou europaleta - box ve výšce do 1,5 metru);

možnost výběru varianty schodiště - barva konstrukce, materiál stupňů, typ zábradlí a madla, bez dalších příplatků.