Kdy je vhodné schodiště objednat/instalovat a jak prostor připravit?

Schody by měly být instalovány na finální podlahu. Je také doporučeno mít v prostoru schodiště dokončené omítky a malby. Pro kotvení schodiště nejsou kladeny zvláštní požadavky, stačí pouze pevný povrch, jako je beton, dřevo nebo železo.