Kdy je vhodné schodiště objednat/instalovat a jak prostor připravit?

Schody by se měly instalovat na finální podlahu. Je dobré mít také hotové omítky a malbu v schodišťovém prostoru. Pro kotvení schodiště nejsou nijak zvláštní požadavky. Musí se jednat jen o pevné místo (beton, dřevo, železo apod.)